Høringssvar fra atnhb@hotmail.com

Dato: 05.03.2022

Med dette vil jeg be om at regjeringen ikke viderefører vedtaket. Som dere selv sier, vaksinen virker ikke, noe vi alle kan se ut fra smitte, syke og dødstall hvor nå de fullvaksinerte topper statistikken. Dersom det kommer en ny pandemi må tiltak i tilfelle vurderes ut fra situasjonen i det tilfellet. Mest sannsynlig er tiltak ikke nødvendigt. Også i dette høringsnotatet åpner det for bruk av tvang, som igjen fører til forskjellsbehandling, mobbing og trakassering, noe som er uverdig i det norske samfunn.

Konklusjon: sterk uenighet til forslaget.

Anne-Lise Teigen