Høringssvar fra Justyna

Dato: 21.03.2022

Jeg stemmer imot dette forslaget.