Høringssvar fra Elin Aamodt

Dato: 21.03.2022

Hei.

Jeg sier et klart og tydelig NEI til lovforslaget over, med frist 21.mars.

Jeg ønsker på ingen måte at det foreslås å forlenge lovendringer som ble utviklet etter hasteprosedyrer og uten innspill fra faglige instanser og berørte interesser. Dette må stoppes og jeg håper så inderlig kjære politikere at dere forstår alvoret av å foreslå slike regler som vil innskrenke borgernes frihet betydelig.

Det vi trenger er konsekvensutredninger og en evaluering av disse midlertidige forskriftene. Vi trenger også faglige uttalelser fra flere sider av vaksinespørsmålet.

Dette er regler som griper kraftig inn i våre rettigheter som privatliv, vår personlig integritet, eiendomsrett og barn og unges rettigheter.

Spesielt er jeg bekymret som småbarnsmamma til to gutter på 7 og 9 år at politikerne i så stor grad, og uten faglig dekning eller kritiske spørsmål, har vaksinert barn og unge. Jeg er bekymret over dødsfallene hos unge mennesker etter vaksinen, og etterlyser en grundig konsekvensutredning av vaksinens påvirkning på folks liv.

Hittil har det vært fravær av vitenskapelige studier for disse beslutningene. Regjeringen har anbefalt flere doser vaksiner, men nærmest null vitenskapelige data for å støtte dette eller være åpne for flere synspunkter. Jeg minner om at European Medicines Agency innrømmer at de ikke kjente til den fulle sammensetningen av vaksinene, men godkjente det likevel.

Forslaget må trekkes i sin helhet. Jeg ber om at politikerne skjønner alvoret nå og ikke lar seg diktere av internasjonale regler som vil dikere folks personlige frihet.

Med vennlig hilsen

Elin Aamodt