Høringssvar fra Arzanne De Vitre

Dato: 19.03.2022

Jeg mener at hjemlene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene ikke skal forlenges. Vil heller ikke forlenge midlertidige hjemler om helsemessig og sosial beredskap.