Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 523221

Dato: 20.03.2022

Jeg kan virkelig ikke se noen saklig grunn til å forlenge noen av restriksjonene.

Ikke bare er sykdommens farlighet betydelig overdrevet, men mottiltakene har vært til mer skade enn problemet.

Selv i verste fall er det på tide med en annen fremgangsmåte. Helst noe som ikke vekker assosiasjoner til 1940-tallet.