Høringssvar fra Leif Inge Apneseth

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse til juli 2023 av de midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven. Det er tiltak som helt klart er uforholdsmessige i nåværende situasjon, foruten at de utgjør alt for sterke inngrep i et land som kaller seg, og forhåpentligvis ønsker å være, et demokrati. Jo mer den type hjemler blir forlenget, jo mer skjer en undergraving av demokratiet.