Høringssvar fra Anne Grete Skinstad Becher

Dato: 21.03.2022

Jeg samtykker ikke!