Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 346412

Dato: 19.03.2022

Dette er ikke greit! Dette er et overgrep på egen befolkning! Og ta inn over dere alle dødsfall og alvorlige bivirkninger i kjølvannet av injeksjonene dere har vært med på å promotere. Vi skal ikke være underlagt WEF!