Høringssvar fra marithargie@yahoo.co.uk

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot en forlengelse av disse tiltakene som er i strid med et demokratisk samfunn.