Høringssvar fra Ingrid Braastad

Dato: 21.03.2022

Jeg vil med dette uttrykke sterk uenighet i forslaget om å forlenge og utvide hjemler for smitteverntiltak. Vi vet at dere "bare følger ordre" fra WHO, som 13.juni 2019 inngikk et strategisk partnerskap med world economic forum. Her sitter bla. De største selskapene i legemiddelindustrien. Dere som byråkrater bør også si nei til denne overstyringen av folks helse. Det fører til tvang og ufrihet. Hvor ble det av demokrati og min kropp mitt valg. Altså et klart nei til høringsforslaget. Nb!! Det ble ved en feiltagelse sendt i mitt navn en høringsuttalelse uten merknad. Vennligst stryk den!!! Trodde det sto..uten vedlegg.