Høringssvar fra Hege Bjørnsen

Dato: 07.03.2022

Ingen hjemler må forlenges, da de på alle måter strider mot både menneskerettigheter og Grunnlov.

De eneste som lovlig kan drifte staten Norge, er de folkevalgte, og de forplikter til enhver tid å styre landet etter gjeldende lover og regler, de har ikke mandat til å sette inn fhi eller helsemyndigheter til å styre oen politisk vedtak, eller til å endre Grunnloven eller å implementere unntakstilstand og nedstenginger i fredstid. Disse forbrytelsene og selvtektene vi har sett i 2 år kan aldri fortsette!

At WHI endret kriteriene for influensa til pandemi, betyr ikke at denne påtvunget overvåkningen og fikling med DNA er legitim eller godtatt.

FJERN ALLE COVIDMANDATER og fremtidige planer om tvang og segregering!