Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 530846

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse!

Dette høringsforslaget bør forkastes !