Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542512

Dato: 21.03.2022

Vi avviser med dette forslaget om forlengelse, da det ikke finnes noen gyldig medisinsk eller juridisk begrunnelse for det.

Vedlegg