Høringssvar fra Kjersti Syvertsen

Dato: 20.03.2022

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNSLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV KORONAPENDEMIEN

Kjersti Syvertsen