Høringssvar fra Odd Arne Eikeland (Sveio Taxi DA)

Dato: 18.03.2022

Sier klart nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndterings av koronapandemien.

Det eneste riktig som haster nå, er ein åpen høring i stortinget hvor alle fakta og data fra studier verden over gjennom disse 2 årene legges frem. Invitere inn ein bredde av medisinsk, juridiske, økonomiske fagfolk, samt samfunnsvitere og få ein nøye gjennomgang og evaluering av hele pandemien. Dette er den eneste farbare vegen for å tegne et kart for fremtiden. Dette blir et viktig grunnlag ein NOU prosess og verktøy for storting og regjering i håndtering av pandemier.

Alt annet, vil være et hån mot det norske folk som har betalt ein høy prise økonomisk, psykologisk og fysisk. Me står overnfor ein uavklart konsekvens av massevaksinering, hvor effekt, nytte målt mot risiko og skade.

Eit forlengelsevedtak nå, skaper eit intrykk av at det er særinteresser og Agenda som styrer prosessen. Tillit er det dyrbareste vi forvalter i vårt demokratiske samfunn, og vi står nå overnfor eit tillittsbrud og økt skepsis til "Vaksine press" og virkningsgrad. Det har vært fraværende tilbud om medisinsk behandling, som det er gjordt flere studier på som har hatt betydelig effekt. Disse faktorene avslutter "emergency" policy behovet og det er ikkje lenger behov for forlengelse av midlertidige lover.

Mvh

Odd-Arne Eikeland

Næringsdrivende drosjeløyvehaver.