Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190210

Dato: 10.03.2022

Vi skal IKKE ha noen form for COVID sertifikat her i landet. INGEN form for teknokratisk tyranni. Vi skal ha høring og rettssak imot korrupte politikere som utøver krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene MOT nordmenn.

Ingenting annet.

Det er nokk med dette fascist tyranniet til den norske kommunist regjeringen. Nokk!!

Det eneste som skal skje er at vi får satt de norske politikere på livstid i fengsel for Folkemord og generell korrupsjon.

Pfizer dokumenter beviser at den norske regjeringen har utført folkemord på sine norske medborgere. Dette er forræderi på sitt verste.

Vedlegg