Høringssvar fra Edel Storjord

Dato: 20.03.2022

Jeg blir skremt av at myndighetene vurderer å få på plass en lov som begrenser våre friheter.

Det å frata innbyggerne rettigheter for ikke å følge myndighetenes anbefalinger når det gjelder vaksine og koranapass, kjennetegner et totaliært system, vårt land må IKKE misbruke makt på denne måten.

Jeg fraråder på det sterkeste myndighetene å legge til rette for den type maktmisbruk ved å vedta en forskrift som gir stor riskiko for maktinngrep overfor landets innbyggere.

Jeg er fullstendig imot tvangsvaksinering og koronasertifikat!!!