Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123137

Dato: 08.03.2022

NEI TIL SMITTEVERNLOVEN OG SMITTEVERNSTATEN OG ALT DET STÅR FOR

Smittevernloven setter tilside og overkjører Norges lover og alle demokratiske prinsipper, som erstattes med en smittevernstat, der byråkrater kan overstyre grunnloven, demokratiet og menneskerettighetene. Smittevernloven og smittevernststen står for totalt diktatur, og står for det motsatte av hva en demokrstisk rettstat står for. Smittevernstaten er en trussel og mot rettsstaten; det frie, demokratiske samfunn, og er en stor trussel mot menneskeheten; enkeltmenneskenes rett til å bestemme over eget liv og bevegelsesfrihet. Smittevernloven og Smittevernstaten er ensbydende med diktatur og totalittært samfunn der folk blir frarøvet grunnleggende rettigheter. Dette er ondskap og bryter med alle kristne verdier, og menneskets medfødte frie vilje til å bestemme og velge selv.