Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 612227

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterkt i mot forlengelse av de midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven relatert til koronapandemien. Jeg mener at disse går sterkt ut over innbyggernes rett til selv å bestemme over egen kropp.