Høringssvar fra Mona S. Anderssen

Dato: 20.03.2022

"Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter".