Høringssvar fra Kirsten Lunde

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien og for frihet og menneskerettigheter.

mvh

Kirsten Lunde