Høringssvar fra Kajalund Sykehjem, Kajalund Eiendom AS og Sameiet Kajalund Boliganlegg

Dato: 21.03.2022

Hei,

Jeg er styreleder for Kajalund Eiendom, Kajalund Sykehjem og Sameiet Kajalund Boliganlegg. Vi har 2 år bak oss med isolasjon av eldre og sårbare. Å leve i ensomhet er verre enn å bli smittet av en for de fleste vanlig influensa. Har fått mange tilbakemeldinger på at døden hadde vært en bedre løsning enn å leve separert fra sine kjære i livets siste fase. I et demokrati må hver og enkelt stå fritt til å velge over egen kropp, medisinering og livskvalitet.

Tvangsmedisinering, tvangsvaksinering og innskrenket frihet har ingenting med et demokrati å gjøre.

Med vennlig hilsen

Liv Bente Tvenge

Styreleder