Høringssvar fra Nina Sørensen

Dato: 20.03.2022

Hei

Nå har vi hatt høringssvar på Koronapasset og så DENNE høringen. Med alle paragrafene dette gjelder og da viser jeg til den høringen nevnt over og den tidligere. Jeg kan ikke se meningen med en høring på forlengelse av denne smittevernsloven, da Dere har en nødlov i smittevern, som Dere kan bruke i denne forbindelse. 1.mnd av gangen? Er dette et videreført ledd i foregående høring ang, det såkalte koronapasse? Godt skjult bak denne endringen? Da vil jeg bare få nevne at der finnes traktater hva menneskerettigheter gjelder. Disse skal gi mulighet for menneskers rett til frihet og frie valg hva medisinsk behandlig angår, etter foregående Verdenskriger. Denne pandemien har vist seg feilhåndtert fra første stund.

1. Nurenberg codeksen som EU vil prøve å skrote.

2. Helsinki Traktaten

3. FN Resulusjonen av 1948 som også omhandler menneskerettigheter.

Jeg regner med at disse ikke er blitt endret og bør heller ikke endres.

Med alt vi har stått ovenfor de siste 2 år, så kan vel IKKE folket stole på at DENNE endringen i smittevernsloven. IKKE kan bety innføring av koronapass på kortest mulig varsel.

Jeg anser denne endringen som et ledd i forsøket på snikinnføring, da Dere korter ned tiden for å sette inn tiltak.

Jeg samtykker ikke.

Med hilsen

Nina Sørensen.