Høringssvar fra Glenn Bråthen

Dato: 21.03.2022

Først og fremst vil jeg bemerke den korte høringsfristen. Den er unormalt kort, og slik jeg forstår ikke innenfor hva som hverken er vanlig eller lovlig.

Dette er uhørt!

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under disse forskriftshjemlene!

De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter med Nurenberg Kodeksen!

Høringsforslagene og tiltakene må opphøre NÅ!. Noe annet vil etter mitt syn være å anse som kriminelle handlinger mot Norges befolkning

Disse forslagene representer dessuten en dystopisk fremtid der departementets betraktninger går George Orwells bøker en høy gang..

NÅ ER DET NOK!

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV kORONAPANDEMIEN!!