Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116923

Dato: 08.03.2022

Jeg forkaster forslaget i sin helhet.