Høringssvar fra Hugo Olsen

Dato: 12.03.2022

Det overordnede i all lovgivning må alltid være å beskytte individets frihet. Fri ferdsel, fri livsutfoldelse. Det er aldri rett å tvangsvaksinere noen! Det er aldri rett å utestenge noen fra samfunnet fordi de mangler coronapass el.l. Det kan opplyses, forklares og anbefales, men aldri tvinges. Det finnes andre måter enn vaksine til å beskytte mot sykdom/styrke immunforsvaret. Tvang er ikke ingrediens i et demokrati! Avvis denne type lovgiving!

Det er nesten vanskelig å tro at dette forlaget kommer i Norge, som alltid har kjempet for demokrati, menneskelige rettigheter og beskytte individets frihet!

NEI til forslaget