Høringssvar fra Merete

Dato: 21.03.2022

Jeg avviser med dette forslaget om forlengelse, da det ikke finnes noen gyldig medisinsk eller juridisk begunnelse for det.

Viruset har vist seg å være langt mindre dødelig enn normal influensa, med 5-6 ganger færre døde enn i normale influensasesonger, og antallet sykehusinnelggelser er også langt lavere enn for normal influensa.