Høringssvar fra Inga S

Dato: 20.03.2022

Dette forslaget må stoppes! Det er brudd på menneskerettigheterne og grunnloven!