Høringssvar fra Ketel Bjørn

Dato: 10.03.2022

Ingen konsekvensutredning – ingen evaluering

Mens norsk byråkrati eller er fullt av krav om både konsekvensutredninger og evalueringer, finnes ingen av delene for de mest djuptgripende – og mest skadelige – tiltakene som det norske samfunnet har vært utsatt for i fredstid. Og dette vil man bare forlenge enda et år, uten utredning og uten å vurdere konsekvensene.

– Regelverket har vært veldig uoversiktlig og blitt hyppig endret. Det betyr at vi har hatt regler som er blitt belagt med straff, og hvor folk er blitt straffet for overtredelsen, uten at det har vært lett for folk å sette seg inn i hva de har vært pliktige til å gjøre og hva som har vært råd og anbefalinger fra
myndighetenes side.

Reglene har dessuten grepet kraftig inn i andre rettigheter, som privatlivet, personlig integritet, eiendomsrett og barn og unges rettigheter, påpeker Graver. Han mener myndighetene burde ha kartlagt hvilke rettigheter som er blitt utfordret og laget analyser av hva som etter norsk og internasjonal
rettspraksis skal til for å gripe inn i dem.

Lovstridig forskrift

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sjukdom».

Likevel prøver regjeringa å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Ulovlig kort frist

Høringsfristen er satt til 21. mars 2022, altså under tre uker. Dette er også åpenbart lovstridig.