Høringssvar fra Jakob

Dato: 16.03.2022

NEJ till "midlertidig" förlängelse av forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven.