Høringssvar fra Bjørn erik gimse

Dato: 21.03.2022

Er imot høringsforslaget.