Høringssvar fra Magnar Stave

Dato: 21.03.2022

Høringssvar

Midlertidige endringer i
smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien)

Norske helsemyndigheter har under heile den såkalte pandemien undertrykt legemiddel som beviselig virkar mot Covid-19 for i staden å fremme eksperimentell behandling med det dei kaller vaksiner, men som i virkeligheta er genterapi med ukjent innhold og virkning.

Sjå vedlagt PDF-fil for heile høringssvaret.

Avslutningsvis skriv eg:

Stopp dei pågåande vaksineprogramma mot Covid og la legar bruke legemiddel som virkar og beviselig ikkje er farlige å bruke.

Sivilingeniør
Magnar Stave
Stadlandet 21. mars 2022

Vedlegg