Høringssvar fra Gunhild Odland

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette . og for frihet og vern av menneskerettigheter