Høringssvar fra Bente Skullerud Næss

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter