Høringssvar fra Hege Langelid

Dato: 05.03.2022

Nei, nå er nok ,nok! Fjern helseforetakene, bygg opp igjen den raserte helsestrukturen i Norge. Mennesker blir syke, mennesker dør, slutt å stenge landet for å kamuflere dårlig helsepolitikk. Helse er og vil alltid være en utgift, ikke noe markedsøkonomi kan gjøre lønnsomt. Det eneste som er oppnådd ved disse nedstengningene og covidtiltakene er at mennesker ikke får nødvendig behandling innenfor andre alvorligere helseplager som hjertesykdom og kreft. Ventetid i forbindelse med testing for covid ved behov for legetjenester for helt andre ting ,som setter pasienters liv og helse i ytterligere fare.