Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 248939

Dato: 14.03.2022

Nei til vaksinepass.