Høringssvar fra Ellinor Brelum

Dato: 04.03.2022

Dette er helt uakseptabelt. Vi har ingen pandemi/Epidemi nå. Har hatt epidemier h ert eneste år uten at slike tiltak har vær nødvendige. Dette handler kun om makt og kontroll 9g vi finner oss i I dette lengre. Dere jobber for oss, ikke omvendt, og skal ha meg frabedt å bli kontrollert av staten. Vi lever i et demokrati, enn så lenge, så dette må stoppes!!