Høringssvar fra Amalie Skjævesland

Dato: 21.03.2022

Great Barrington Declaration, utarbeidet av professorer i epidemiologi og folkehelse ved verdens mest velrennomerte universiteter, ble etablert som forslag til en annen vei da pandemi ble erklært i 2020, og har fortsatt fokus på tradisjonelt smittevern. Erklæringen er ved dags dato signert 925 000 mennesker hvorav mer enn 100 000 leger og forskere.

«Det er på tide at helsemyndighetene erkjenner at massevaksinering ikke kan sette stopper for en endeløs kjede av mutasjoner og nye virusvarianter – og at det er nødvendig å utvide det faglige perspektivet på pandemibekjempelsen,

«Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.»

«Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Nok er nok! Vi sier NEI, en gang for alle!»

Dersom dette ikke blir tatt går det videre til sivilombudet.