Høringssvar fra Demokratene i Norge

Dato: 16.03.2022

Demokratene vil ha opphevet alle ekstraordinære smittevernstiltak og endringer i Smittevernloven og andre lover som begrenser foks frihet, eller som kan hjemle noen form for tvang eller frihetsbegrensing ut over det som allerede var hjemlet i norsk lov i 2019. Det som det norske folk har gjennomgått mtp C19, smittevernstiltak og vaksinering siden 12/3 2020, bør granskes. Mange feil og overgrep er gjort. Det har gått ut over liv og helse. Tiltakene kan ha gjort mer skade enn gavn. Nå må samfunnet normaliseres fullstendig, og skader rettes opp og kompenseres. Ytterligere skade skal ikke hjemles i norske lover.