Høringssvar fra Eilen K. Lien

Dato: 17.03.2022

Jeg sier et klart og tydelig NEI for en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven.

Det er ingen fornuftig grunn til å gå videre med disse inngripende tiltakene. Det var heller ikke i utgangspunktet noen gode grunner for dette. Faktisk står det i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra 2014 at:

"Aktivitetsbegrensninger for hele eller deler av befolkningen er ikke anbefalt, da kostnadene kan bli svært store og nytten kan være begrenset."

og

"Det frarådes å stenge grenser eller innføre karantene av mistenkt smittede eller masseundersøkelse av tilreisende da slike tiltak har liten effekt, er ressurskrevende og strider mot prinsippet om ikke å bremse normal aktivitet unødig."

Pandemien er ikke lenger en realitet. Vaksinasjon har vist seg å ha liten eller ingen effekt på smitteoverføring og sykdom, og nå har store deler av befolkningen vært gjennom både én, to og tre runder med virusinfeksjoner - de fleste gjelder nok omikron. Videre mutasjoner vil være mildere, og det er dermed ingen logiske begrunnelser for å skulle måtte videreføre noen av disse inngripende tiltakene.

Nå må det bli slutt på disse såkalte smitteverntiltakene, koronapass og massevaksinering av en virussykdom som har hatt en dødelighet her i Norge på 0,03 %!