Høringssvar fra Arne Christofer Lier

Dato: 21.03.2022

Arne Christofer Lier sier nei til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler I smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.