Høringssvar fra Jim Andreassen

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget som krenker menneske rettigheter og innskrenker vår rettmessige frihet.