Høringssvar fra Elisa J

Dato: 16.03.2022

Dette er svært inngripende, og vil fortsette å bryte med grunnloven, skritt etter skritt, hvis den ikke stoppes død i sine spor. På tide å la gå, la demokratiet og naturretten stå!