Høringssvar fra Fredrik Bjerkenes

Dato: 20.03.2022

Nei til forlengelse av de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven og helseberedskapsloven!