Høringssvar fra Estime hud og helse As

Dato: 21.03.2022

Helt i mot! Alle har rett til fritt valg og frihet. Det skal aldri være noe form for tvang og utestengelse i samfunnet.