Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 313437

Dato: 18.03.2022

Nei til forlengelse av koronapass og utvidelser av smittevernsloven Koronapass vil segrigere samfunnet og skape skille. Går i mot menneskerettigheter om å bestemme over egen kropp og fri vilje.