Høringssvar fra Anne Fridlund

Dato: 11.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskap for håndtering av koronapandemien FORKASTES!