Høringssvar fra Frode Aasheim

Dato: 21.03.2022

Jeg sier Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

17. mai er grunnlovsdagen som Norge som nasjon er bygget på. 17. mai må ikke bli en minnedag om hva Norge en gang var. 2 år har gått der Norge ikke er fritt og demokratisk i henhold til Grunnloven.

Alle lover som hører inn under koronatiltak må bort. Sviket mot mennesker utført på vegne av fremmede makter skal ikke fortsette.

Norge må styres demokratisk og ikke dikterens av byråkrater som for egen vinning setter til side alle verdiene Norge er bygget på.

2 år med frykt, tortur og inhumane diktat er nok.

Hilsen

Frode Aasheim