Høringssvar fra Ole Kristen Endre Hansen

Dato: 07.03.2022

Dette forslaget er jeg TOTALT i mot. Det strider mot den norske Grunnloven.