Høringssvar fra Peder Sønsterud

Dato: 21.03.2022

Disse midlertidige lovendringene blir en "sovepute" for å ikke gjøre noe fornuftig. Ble til i en nødsituasjon og bør absolutt avvises.

Istenden bør man sette igang arbeid med å se på hva slags reguleringer som kan være hensiktsmessig å ha under en pandemi.